Formy

Konstrukce

Firma Pokorný má k dispozici vlastní konstrukční kancelář s pěti stálými, kvalifikovanými a zkušenými pracovníky. Kancelář zpracovává dokumentaci pro výrobu od prvních návrhů výrobku (včetně designu), přes potřebné nástroje a přípravky až po korekce úpravy a změny součástí i nástrojů.

Konstrukce   Konstrukce
Konstrukce   Konstrukce

Konstrukční kancelář posuzuje náročnost poptávaných projektů a dává cenové nabídky zákazníkům. Podstatnou měrou přímo podporuje výrobu (např. návrhem a zpracováváním elektrod a geometrií pro řezání či přípravou 3-osého frézování, atd.). Dva póly strojírenské činnosti, konstrukce a technologie jsou v naší firmě úzce spjaté, čímž dosahujeme značně efektivní výroby.

Nabízíme

 • Návrhy, zpracování dokumentace a výrobu vstřikovacích forem
 • Návrhy a výrobu prototypů součástí a nástrojů
 • Vývoj a optimalizaci plastových součástí
 • Využití bohatých zkušeností se zalisovávanými komponenty (insert-parts)
 • Návrhy a formy pro vícekomponentní díly
 • Vizualizaci součástí a rapid prototyping
 • Posouzení poptávek a cenové nabídky pro vaše projekty

Používaný CAD software

 • SolidWorks
 • Rhinoceros
 • AutoCAD
 • VariCAD

  Naše programové vybavení nám umožňuje přímo zpracovávat CAD data ve všech běžných formátech (*.dxf, *.dwg, *.igs, *.stp, *.step).

  V případě, že máte data v jiném formátu, většinou jsme schopni si s nimi poradit, obraťte se na nás telefonicky, nebo e-mailem.

Používaný CAM software

 • SolidCAM
 • SurfCAM
 • RhinoCAM

Kapacita konstrukce

 • Nakreslíme přiblížně 80 vstřikovacích forem ročně
 • 5 stálých konstruktérů, 1 asistentka a externí spolupracovníci
 • 5+2 pracoviště