O firmě

Z historie

Založení firmy

Před nemnoha měsíci skončila v Československu vláda komunismu a pro všechny se otevřela možnost podnikání. Tuto příležitost využívá i pan Jaroslav Pokorný a 28. září 1992 zakládá ve sklepě svého rodinného domku firmu na výrobu vstřikovacích forem a plastových výlisků. Jeho manželka Marie při všech svých domácích povinnostech a péči o tři kluky pomáhá ze všech sil.

Praha, listopad 1989   Jaroslav Pokorný se svou manželkou
Praha, listopad 1989   Jaroslav Pokorný se svou manželkou

Nic není náhoda. Již před sametovou revolucí v roce 1989 měl můj otec, pan Jaroslav Pokorný, velký a všestranný zájem o techniku. Na všech místech, kde působil, iniciativně přinášel různá vylepšení. Když šlo o řešení problémů technického rázu dovedl přijít s nápadem, mnohdy zcela nekonvenčním, který se ve většině případů výborně osvědčil.

Už v době komunismu se zajímal o německý jazyk, což se po změně režimu ukázalo jako vynikající investice, neboť díky tomu se mu brzy podařilo získat zahraniční zákazníky ze západu.

Počáteční období

Domácí sklepní dílna se postupně začala proměňovat a rozšiřovat. K původním třem strojům (frézce, soustruhu a vrtačce), které v našem sklepě stály již dlouho před založením firmy, přibylo postupně sedm dalších. Mezi nimi byly i čtyři jednoduché vstřikovací lisy, které můj otec sám vymyslel a vyrobil. Téměř všechny sklepní místnosti, včetně prádelny se proměnily v továrnu. Většina prostoru v druhém podlaží domku pak sloužila jako sklad materiálu.

Náš dům
Náš dům

Firma Pokorný začala zaměstnávat několik prvních pracovníků. Mezi nimi byli pan Teplý, který je v současnosti mistrem v nástrojárně a pan Bárta, který pracuje jako mistr na lisovně.

Firma získala odbyt na vnitřním i zahraničním trhu. Mezi nejvýznamnější zákazníky z prvních let existence naší firmy patří společnosti Helios (Německo), Technische Alternative (Rakousko) a IBC (Česká Republika).

V počátečním období se také započala výroba prvních součástí systému hadicových rychlospojek, které jsou patentem mého otce.

Rok 1995 a přesun nástrojárny

S růstem firmy se kapacita rodinného domku naplnila a bylo nutné najít větší prostor pro umístění výroby. Pan Pokorný zakoupil starou budovu bývalého lihovaru v blízkosti dačického centra a provedl nezbytnou a rychlou vnitřní rekonstrukci. V roce 1996 sem přestěhoval nástrojárnu a administrativu firmy. Zároveň pronajal menší halu na okraji města, do níž umístil lisovnu.

Nástrojárna
Nástrojárna

Kromě toho bylo uvedeno do provozu první CNC frézovací centrum, bylo rozšířeno vybavení nástrojárny a byly zkoupeny starší, avšak větší vstřikovací lisy. V roce 1995 měla firma Pokorný 15 zaměstnanců.

Rok 1996 a boxy na ukládání nástrojů

Na podzim roku 1996 začal můj otec s vývojem boxů na ukládání nástrojů, systému, u kterého se opět uplatnil jeho nápaditý a praktický přístup k technice. Na vývoji systému se významným způsobem podílel také pan Ing. Jiří Jakubec, který v té době pracoval v naší firmě již několik let jako konstruktér.

Boxy byly jako nová skupina výrobků poprvé představeny na strojírenském veletrhu v Brně na podzim roku 1997 a v červnu roku 1998 oceněny cenou „Vynikající design“, kterou uděluje Design Centrum České republiky.

Rok 1998 a vlastní lisovna

V červnu roku 1998 zakoupila firma Pokorný starší halu o ploše 1300m2 a přestěhovala do ní lisovnu a sklad materiálu.

Lisovna
Lisovna

I zde bylo nutné provést rekonstrukci, neboť budova do té doby sloužila jako svářečská škola, protiatomový kryt a sklad. Podstatné však bylo to, že veškerá výroba byla teď umístěna ve vlastních prostorách.

V roce 1998 pracovalo ve firmě již 29 zaměstnanců.

Rok 1999 a další rozvoj firmy

V naší výrobě zavádíme ve větší a větší míře moderní prokrokové technologie. Postupně jsme rozšířili náš strojní park o CNC hloubičky, CNC drátořezy, CNC laserové svařování, CNC 3D měřící stroj, CNC brusku a další. Se zavedením nových technologií výrazně vzrostla také kvalifikace našich pracovníků.

V této době jsem se významnější měrou začal i já podílet na rozvoji firmy zaváděním nových CAD a CAM systémů do konstrukce a výroby.

Začali jsme rovněž vystavovat na zahraničních veletrzích a usilovat tak o získání nových zákazníků. Tímto způsobem jsme navázali spolupráci například s firmou Securit Saint Gobain, známým evropským výrobcem automobilových skel.

Rok 2001 – další budovy a dusledná rekonstrukce

Můj otec zakoupil další budovy v komplexu bývalého lihovaru. Doposud soužily jako autodílna, sklad zemědělských chemikálií a rokový klub. Budovy byly v bídném stavu. Prohnilé stropy, opadané omítky, vlhkost a plísně. Říkal jsem si, že mnohem lepší je začít stavět na zelené louce.

Bývalý lihovar
Bývalý lihovar

Započala vnitřní rekonstrukce, avšak ve srovnání s rekonstrukcí první budovy, kterou jsme užívali již několik let, mnohem rozsáhlejší a důkladnější. Do roku 2007 se interiér zchátralých domů poblíž městského centra proměnil v reprezentativní a stylové sídlo firmy. Výsledek jednoduše předčil má očekávání.

Do nově zrekonstruovaných prostor se přestěhovalo vedení firmy, rozšířila se nástrojárna, sklad a zbývající části objektu jsou užívány jako společenské místnosti.

Rok 2007 a založení další společnosti

V roce 2003 začala naše spolupráce s rakouskou firmou Intensa. Díky této spolupráci jsme v 4.ledna 2007 společně s firmou Intensa a německou firmou Gaudlitz založili další společnost Gaudlitz Precision, s.r.o., se sídlem v Dačicích, která se zaměřuje na výrobu plastových dílů pro automobilový průmysl a medicínu pro střední a východní Evropu.

Budova pro lisovnu byla již příliš malá a proto jsme zahájili výstavbu nové haly o rozloze 2600m2 bezprostředně vedle současné lisovny.

Současnost

Firma Pokorný vyrostla ze sklepní dílny ve stabilní podnik s vlastním širokým a high-tech zázemím a sedmdesáti zaměstnanci.

Máme soběstačnou konstrukci, nástrojárnu, lisovnu. Vyrábíme vstřikovací formy na plastové výlisky pro automobilový průmysl, elektrotechniku, zdravotnictví i spotřební průmysl. Naše partnery najdete v mnoha evropských zemích. Usilujeme o to, abychom vyráběli výrobky, které se chválí samy.

Největší zásluhu na dobrém stavu firmy má jistě můj otec, pan Jaroslav Pokorný, zakladatel firmy a ten, kdo jí dává své srdce i svou sílu a ten, kdo ji řídí takovým způsobem, že roste a rozvíjí se.

Slávek Pokorný